_

Het Centrum

Het centrum is niet je ik. Je ik wordt gevormd door de verzameling herinneringen en gebeurtenissen die je in je leven hebt verzameld en meegemaakt. Als je jezelf observeert door te kijken naar de manier waarop je denkt, reageert, kom je erachter dat bijna al je reacties en motivaties geworteld zijn in de ervaringen die je eerder hebt opgedaan.
Je bewust worden van het centrum zal niet gaan vanuit je ik, vandaaruit zul je alleen kunnen waarnemen op basis van je herinneringen en ervaringen.
Je hebt vijf zintuigen, tast, smaak, reuk, gehoor en zicht, het centrum is het zesde zintuig. Het centrum kan je zien als de binnenkant van een cirkel waarvan de rand bepaald wordt door de vijf zintuigen, let op, de hele cirkel en niet het middelpunt, daarom is centrum misschien niet altijd een even goede benaming.
Het centrum is ook een deur waardoor invloeden van buiten of een ander niveau dan waarop onze normale zintuigen functioneren kunnen binnentreden zonder dat ze zijn gefilterd - herkend,beoordeeld,gelabeld - door de bewuste geest, het ik.
Om je centrum te activeren zal je moeten zien als een toeschouwer die geen commentaar heeft. Het gebruikt al je vijf zintuigen om waar te nemen hoe jij reageert op anderen maar ook hoe anderen reageren op jou. Het centrum is telepathisch als je je waarnemingen niet laat vertroebelen door je meningen, vooroordelen ofwel al je ervaring en herinneringen.

De oefening

Let op dat je de oefeningen dagelijks herhaalt en blijft herhalen, anders is de kans groot dat je in je oude patronen vervalt.
Na lang oefenen zal het een tweede natuur worden, wat betekent dat jij het bent geworden en niet meer een trucje is wat je hebt aangeleerd, dat is gelijk het verschil tussen leren en accumuleren. Probeer 1 uur per dag te gebruiken voor de oefening en neem dan je gedachten waar, wordt bewust wat je denkt, zegt en voelt. Stel je voor dat je een ingebouwde camera met beeld en geluid hebt die alles opneemt.
Later op de dag of beter 's avonds als je op een rustige plek bent probeer je de opname af te spelen waarbij je probeert zoveel mogelijk te herinneren en schrijf je alles op in volgorde zoals:

  • Wat heb ik gehoord
  • Wat heb ik gezien
  • Wat heb ik gevoeld
  • Wat heb ik geroken
  • Wat heb ik aangeraakt
  • Wat heb ik geproefd
  • Waar dacht ik aan
  • Hoe voelde ik mij

Als je dit een paar dagen doet zul je al gauw merken dat je het automatisch de hele dag door gaat doen. Wat je hiermee activeert is de kracht van gewaarzijn. En het gewaarzijn zal de aanwezige intuïtieve en telepatische gaven activeren.
Belangrijk is dat je de oefening niet forceert, als je gefrusteerd raakt om dat je het gevoel hebt dat je aandacht verzwakt of verdwijnt dan laat je het gewoon gaan en pak je het later weer op. Maar ga vooral jezelf niet frustreren, dat werkt alleen maar averechts.

terug