_

De Wicca Rede

Doe wat je wilt, zolang het geen ander schaadt!

Dit is eenvoudig maar duidelijk de regel waar elke zichzelf en het universum respecterende wicca zich aan houdt.
Wicca roept vaak associaties met zwarte magie, vervloekingen en andere duistere zaken op. De ware wicca zal zich altijd aan de basismoraal houden, hoe erg hij of zei ook verlangt naar iets of iemand, een wrok koestert of wat voor negatieve emoties ook.
Een wicca zal eerder een ritueel uitvoeren om de negatieve emoties te absorberen en de positieve energieën weer rijkelijk te laten stromen.
Dan is er nog de Wet van Oorzaak en Gevolg, simpel uitgelegd, elke actie heeft consequenties en daar komt de regel van 3 keer 3 aan te pas.
De regel van 3 x 3 zegt: al het negatieve wat je op een ander projecteert zal 3 tot 10 keer harder op jezelf terugkomen.
Dit geldt overigens niet alleen voor wicca's, een menselijke gedachte, het denken, bestaat altijd uit een aantal componenten, waaronder intentie ofwel de bedoeling,beweegreden, wil, het object van de gedachte, wie, wat. Als een persoon een negatieve instelling heeft en ook uitstraalt en projecteert naar zijn omgeving zal hij of zij ook negativiteit aantrekken. De persoon zal steeds meer omringd worden door andere negatieve personen en creeërt zo een negatieve leefomgeving voor zichzelf. En deze omgeving zal de eigen negatieve impulsen verder voeden en versterken wat leidt tot een negatieve spiraal.
Jij als wicca maar ook als mens zal er altijd voor moeten waken of je intenties positief zijn en zelfs dan zal je ook nog de consequenties moeten overzien want ook goede bedoelingen kunnen weleens een negatieve uitwerking hebben.