_

De weg van de wicca

Magie is de energie, de wicca het medium. Magie leren is net als auto rijden, elke keer als je oefent wordt je beter en mobieler waardoor je je kansen vergroot. Als je elke dag wat tijd neemt om te oefenen zul je steeds meer resultaat gaan boeken.
Er zijn verschillende vermogens die je kan ontwikkelen om steeds beter en krachtiger te worden.
Om te beginnen zal je jezelf onder de loep moeten nemen, met name je eigen denkpatronen, je beweegredenen ofwel waar komen de gedachten vandaan, zijn het verlangens, is het angst of het is het een intelligente actie.

Onderaan staan de verwijzingen naar de pagina's met een beschrijving van de oefeningen die je kunt doen.
Als je dagelijks je denken observeert zal je vroeg of laat je bewust worden van je centrum, iedereen heeft dat centrum, maar vaak is men zich er niet van bewust. Vanuit dit centrum kan je je gedachten objectief waarnemen, hetgeen betekent dat je je iegen gedachten waarneemt zonder daar conclusies of oordelen aan te hangen of het in hokjes te plaatsen, alleen observeren dus.
Het centrum fungeert als een deur waardoor invloeden of energieën niet beïnvloed worden door de bewuste geest, de meest simpele vorm van beïnvloeding is bijvoorbeeld catalogisering, ofwel in hokjes plaatsen. Als je goed naar jezelf kijkt zie je dat je dit constant doet, en zelfs als je slaapt gaat dit proces door.
Het vereist doorzettingsvermogen om dit dagelijks te oefenen, het vereist geen inspanning, als het inspanning kost dan doe je het niet goed.
Langzaam maar zeker zal de deur zich openbaren en groeien en daarmee je mogelijkheden met magie onvoorstelbaar doen toenemen.

Visualisatie is ook een onmisbaar aspect voor het successvol laten zijn van de magische handelingen die je verricht. Als je een spreuk doet zal de visualisatie van de gewenste uitkomst de energie vanuit de deur in de juiste richting leiden.
Het visualiseren werkt het beste in de zogenaamde alfa-toestand, alfa geeft een frequentie aan waarop je brein kan vibreren. In normale waak toestand trilt je brein op beta niveau, in bepaalde slaap fasen in alfa. In alfa toestand is je brein ontvankelijk voor de kosmische energieën.
Als je je centrum nog niet gewaar bent geworden kan je door visualisatie oefeningen in alfa toestand toch magie bedrijven die al zeer krachtig kan zijn.

Meditatie is ook een hulpmiddel om naar je centrum te gaan of het centrum bewust te worden. De essentie van meditatie is het laten verdwijnen van degeen die mediteert zodat het centrum overblijft, en het centrum kent geen voorkeuren, vooroordelen, negatief of positief, alleen maar energie.

De alfa toestand is een niveau waarin je je geest kan brengen om van daaruit je visualisaties te doen. In het dagelijkse leven draait het brein in beta toestand.
De namen alfa en beta duiden op de trillingsfrequentie of vibratie die meetbaar is aan het brein. In bepaalde slaapfasen is de alfa toestand meetbaar, nu zijn er ook methodes ontwikkeld om bij waken het brein in alfa toestand te brengen.
Een door wicca's veel gebruikte methode is het kristallen aftellen. Hiermee kan je jezelf trainen om in alfa toestand te komen en van daaruit te visualiseren.
Aangezien meditatie en je centrum vinden vaak een lange weg is kan je met alfa als snel resultaat boeken, ook ter versterking van je magie bij de spreuken.

Er zijn grofweg twee soorten wicca's, de solitaire en zij die lid zijn van een orde of coven. De covens bestaan meestal uit dertien leden, hebben inwijdingsrituelen en er zit meestal een priester(es) of hogepriester(es) in. De solitaire wicca bedrijft magie in zijn of haar eentje.
Zoals bij de zoektocht naar je centrum is de een niet beter als de ander, het is hoe je het zelf ervaart. Als lid van een coven heb je het voordeel dat je altijd hulp maar vooral ook steun van de andere leden kan krijgen, maar tegenwoordig met het internet heb je als solitaire heks ook die mogelijkheden.
Praktisch kan het soms wel moeilijk zijn als wicca door het leven te gaan, nog niet zolang geleden werd je vervolgd en verbrand als er maar gedacht werd dat je een heks was, maar de angst voor het onbekende is nog steeds heerser in de huidige mens.
Dan is het vaak handig om je voor je magische activiteiten terug te trekken op je ingewijde plekje in je huis. Er zijn ook wicca's die er geen last van hebben en tonen het ook aan de buitenwereld door bijvoorbeeld hun klederdracht.
Het is een uitdaging om het wicca zijn in je dagelijkse leven te verweven maar het is zeker niet onmogelijk, vooral als je de oefeningen dagelijks herhaalt zul je ook mentaal beter met je plaats in de wereld om kunnen gaan.

Oefeningen voor de WSicca
Ga naar... Beschrijving
Centrum gewaarwording Oefingen om je centrum te vinden
Visualisatie Oefeningen in visualisatie
Meditatie Over meditatie
Alfa Kristallen aftellen, een methode om in alfa toestand te komen
terug