_

Numerologie

Numerologie

De nummers 1 tot en met 9 oefenen invloed uit op ons leven. Elke letter in het alphabet correspondeerd met een nummer.
Numerologie is een van de oudste vormen van occulte bezigheden.
We kunnen iemands naam omzetten naar een getal van 1 tot en met 9, dit kan ook met de geboortedatum.
Hieronder staat de tabel met de letters en overeenkomstige cijfers:

123456789
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Vul hier je voor en achternaam in om automatisch je naamnummer te berekenen (speciale tekens bijv. ë,é gewoon als e schrijven)
Verder naar onderen op de pagina staat de betekenis van de nummers:<je naamnummer>Selecteer hier je geboortedatum om je geboortenummer te berekenen:

...

<je geboortenummer>Je kan het als volgt zelf berekenen:
Geboortedatum 8 januari 1971, dat is 8 + 1 (de eerste maand) + 1+9+7+1 = 27

27 = 2 + 7 = 9

Dus 9 is het geboortenummer van personen geboren op deze datum.
Voor het naamnummer hebben we de tabel nodig, bijvoorbeeld de naam

Pasha Scheers

We zien in de tabel: P=7, A=1, S=1, H=8, A=1, S=1, C=3, H=8, E=5, E=5, R=9, S=1, dit geeft 7+1+1+8+1+1+3+8+5+5+9+1 = 50 = 5 + 0 = 5

5 is het naamnummer van de naam Pasha Scheers

Het geboortenummer wordt bepaald aan de hand van de geboortedatum, uit de voornaam + achternaam wordt het naamnummer gevormd dat de ontwikkeling van de persoon door zijn leven weerspiegeld.
Als geboortenummer en naamnummer gelijk zijn, zal het leven van de betreffende persoon relaxed en voorspoedig verlopen.
Zijn ze tegenovergesteld, duidt dit op een leven achtervolgd door innerlijk conflict en problemen.

De wicca en haar glazen bol

Hieronder volgt een beschrijving van de nummers 1 tot en met 9 en hun betekenis:

 • 1

  Eén staat voor individualiteit en alles wat sterk en creatief is.
  1 Mensen hebben een sterk karakter en zijn gedreven om doelen te halen.Ze kunnen assertief zijn, zijn positief ingesteld en kunnen goed voor zichzelf zorgen, ofwel niet snel afhankelijk van anderen.
  De meeste enen zijn ambitieus en agressief, ze kunnen zich goed focussen op de door hen gestelde doelen en hebben een goed geheugen, ze zijn geboren leiders en uitvinders.
  Omdat ze zo onafhankelijk zijn lijken ze beter te functioneren op zichzelf, de keerzijde hiervan is dat ze koppig en obstinaat kunnen zijn en luisteren meestal niet naar de adviezen van hun ondergeschikten.
  Omdat ze zo krachtig en onvermoeibaar hebben ze de neiging om iedereen rondom zich te domineren, tegen tirannie aan.
  Meestal zijn de mensen die in de wereld van de 1 aanwezig zijn er om voor de 1 te zorgen. Als hun ego niet in bedwang gehouden wordt, kunnen ze erg egoïstisch en opdringerig worden.
 • 2

  Nummer twee mensen zijn passief ingesteld, ze laten de dingen meestal op zich af komen, aardig, artistiek en hebben een zacht en aangenaam karakter
  Tweeën houden zowel van vrede als van harmonie, ze zijn vooral netjes en bescheiden.
  Het is meestal een volger en als ze toch hun weg vinden is dat voor door diplomatiek handelen en overredingskracht.
  Omdat de twee zo goed inziet wat de beide kanten van een bepaalde situatie zijn, komt de twee vaak niet tot een beslissing maar blijft in de visies heen en weer draaien.
  Een twee is ook wisselvallig, een nieuw inzicht brengt weer een nieuwe optie waardoor uiteindelijk het overzicht kwijtraakt en de zaken opzij geschoven worden.
  Hun scherpe beoordelingsvermogen stelt ze in staat om goede adviezen aan vrienden uit te brengen, helaas komen hierdoor hun eigen beslissingen op de zijlijn te staan.
  Met de juiste vrienden en omgeving kunnen ze het wel ver schoppen.
 • 3

  Energetisch, briljant, veelzijdig en een goed voorstellingsvermogen, de basiskenmerken van de drie.
  Drieën lijken te schitteren, ze hebben de neiging om hun ideeën met veel enthousiasme kenbaar te maken. Ze hebben een scherpe geest en leren snel.
  Ze moeten er wel voor waken dat ze niet met teveel zaken tegelijk bezig zijn met als gevolg dat ze niet afmaken waarmee ze begonnen zijn.
  Humoristisch, levendig en charmerend hebben zij de potentie om successvol te zijn in het leven, vooral in de kunst en het spirituele
  Ze hebben ook vaak geluk en alles lijkt voor ze te werken zonder weinig inspanning.
  Een drie heeft de mogelijkheden om er wat van te maken, houdt er van om de controle te hebben en anderen te vertellen wat ze moeten doen.
 • 4

  De vier is standvastig, aarde geörienteerd en praktisch ingesteld.
  De 4 lijkt de vonk van de creatieve vibraties een beetje te missen omdat ze zo efficient zijn. Ze zijn rustig, constant, hebben een no-nonsense instelling, respectabel, de pilaren van de maatschappij.
  Ze zijn voorzichtig en nemen geen risico. Ondanks dat de vier snel van begrip is en nieuwe ideeën snel doorheeft, nemen ze het eerst liever onder de loep, bestuderen het alvorens een beslissing te nemen.
  4 Mensen houden van routine en gedetailleerd werk. Het zijn goede techneuten en onderzoekers.
  Jammer genoeg kunnen vieren nors, onderdrukkend, argwanend en neerbuigend zijn tegenover een ieder die niet hetzelfde zijn als zij.
  De 4 krijgt meestal vrienden door eerlijk, hard werk door op ze te kunnen bouwen en een constante inzet.
  Vieren blijven altijd doorgaan en zullen altijd afmaken waarmee ze begonnen zijn.
 • 5

  De vijf is slim, onrustig, ongeduldig en springt vaak van de hak op de tak. Ze leven op hun zenuwen en koffie.
  Ze zijn ambitieus, ontmoeten graag nieuwe mensen, houden van reizen en zitten graag niet te lang in dezelfde omgeving.
  Vijven zijn snel, capabel en nemen graag nieuwe dingen aan en ideeën op, het zijn de maunsjes-van-alles
  Het zijn uitstekende verkopers en zijn geïntrigeerd door het bizarre en ongebruikelijke, ze houden van gokken en risico's nemen.
  De vijf is een avonturier, aantrekkelijk en snel aangepast. Ze leven voor het moment en houden niet verantwoordelijkheid en dagelijkse sleur.
  Ze hebben er een hekel aan vast te zitten en routinematig werk te doen. Hun levendige karakter kan ze weleens verwaand en sarcastisch doen overkomen.
  De vijf is eigenwijs, ze stoten liever hun eigen neus dan iets van een ander aan te nemen, wat helaas vaak leidt tot tegenslag, ongeluk en verlies.
 • 6

  Zes is het nummer van harmonie en huiselijkheid. Ze zijn goed in het onderhouden van vriendschappen, huis en familie.
  Ze zijn aardig, betrouwbaar en erg stabiele persoonlijkheden. Het lijkt alsof ze met iedereen om kunnen gaan.
  Zessen houden van schoonheid, warmte maar het meest van hun familie en huiselijke omgeving. Het zijn cultuuraanbidders met een voorliefde voor muziek, kunst poëzie en beeldhouwkunst.
  Loyaliteit, bewust, idealistisch en gepassioneerd gaan ze door het leven. Ze worden vaak ingeschakeld of te hulp geroepen in situaties waar vertrouwen een belangrijke rol speelt en voldoen meestal aan de verwachtingen van anderen
  Als ze niet beroemd worden komt dat omdat ze al voldoening halen uit wat ze gevonden hebben en dan niet verder zoeken naar hogere doelen.
  Een zes is bij uitstek geschikt om je zaak door te laten runnen, ze trekken volgelingen en klanten vanzelf aan en zijn vaak sociaal vooraanstaand in hun leefomgeving.
 • 7

  De zeven is de filosoof, de geleerde, de mysticus. Door zijn sterke intuïtie heeft de zeven ook een groot voorstellingsvermogen.
  Ze houden van het mysterieuze en occulte.
  Componisten, muzikanten, filosofen en mystici worden gevoed door dit nummer, ze hebben de neiging om zich terug te trekken van de wereld en solitair te leven.
  Ze houden niet van dubbelzinnigheid en geven meestal de schuld aan de wereld als ze zelf niet bekend worden.
  Zo goed als ze zijn in het oplossen van ingewikkelde problemen of deze te doorzien, zo slecht kennen zij zichzelf.
  De zeven heeft een doordringend intellectueel vermogen, verhuld in een dromigere schil wat ze voor de buitenwereld vaak vreemd doet overkomen.
  Ze kunnen erg frustrerend zijn omdat ze zichzelf erg slecht kunnen uitleggen, zeker als ze van slag zijn wanneer ze vragen gesteld worden.
  Van nature is de zeven loyaal, en als ze hun pessimisme en afstandelijkheid opzij kunnen zetten, kunnen het grote leermeesters en leiders worden.
 • 8

  De acht staat voor kracht, geld en wereldkundigheid. Het is het nummer van materieel success, de gestage bouwer aan grote commerciële en industriële projekten.
  De 8 zet plannen om in actie, voltooid ze en gaat verder met een nieuw en groter plan. Ze zijn sterk en krachtig, ze verwachten van en krijgen het meeste uit anderen.
  Weerstand brengt ze niet van de been en ze kunnen meedogenloos zijn tegen rivalen en ondergeschikten.
  Het kunnen successvolle zakenmannen en politici zijn, ondersteund door hun pragmatische instelling en sterk karakter.
  Het zijn harde werkers, ze worden steeds rijker en gaan voorzichtig maar hardnekkig door met hun werkzaamheden.
  Success is voor een 8 direct verbonden met geld.
  De zwakte van de 8 zit in de jalousietjes, vergeefse inspanningen en het probleem dat ze niet weten wanneer ze moeten stoppen. Ze kunnen snel verharden, materialistisch en zelfs tyranniek worden.
  Als het om geld gaat, heeft de 8 de gouden handjes en ideeën.
 • 9

  De negen combineert invloed met verstand. De 9 is romantisch, gepassioneerd en impulsief, ze hebben sympathie voor bijna alles en iedereen en hebben een grote charme.
  Het zijn briljante wetenschappers, leraren en kunstenaren. Ze hebben een sterke wil, ze zijn wild, onorthodox en daarom altijd interessant.
  Ze kunnen echter onaardig en intolerant zijn als iets of iemand ze in de weg staat.
  Vaker dan niet raken negens zo betrokken bij hun humanitaire inspanningen dat ze vergeten rekening te houden met de gevoelens van de mensen om zich heen.
  Ze zijn snel en hebben een explosief karakter omdat ze ongeduldig en imulsief zijn.
  Ga niet tegen ze in, dan kunnen ze erg onaardig en intolerant zijn. Alleen als er geld in het spel is zijn ze voorzichtig, maar zelfs dan kan hun impulsiviteit tot grootmoedigheid leiden wat ze niet ten goede komt.
  Als de negen leert zichzelf onder controle en daarmee in balans te houden is er niets wat ze niet kunnen bereiken.