_

Mojo inwijding en zegening

Strooi een cirkel van zeezout van ongeveer 2 meter in diameter en plaats je altaar - een tafeltje waarop je magische spullen staan - in het midden van de cirkel richting het noorden.
 Plaats aan de rechterkant van je altaar een wierook brander gevuld met frankincense en mirre om het element lucht voor te stellen
Aan de voorkant, het zuiden, zodat jij er tegenaan kijkt, plaats je een kaars om het element vuur te verwezenlijken, neem een oranje,rode of witte kaars. (zie ook De kaarsen kleuren kaart)
Aan de linkerkant, het westen, plaats je een bokaal of schaal met water, bij voorkeur heilig water uit een kerk of regenwater dat is gezegend door een wicca priester(es). Hiermee wordt het element water gesymboliseert. In plaats van water kan je ook witte wijn, etherische olie of je favoriete parfum gebruiken.
Aan de noordkant plaats je een schaal met zand, aarde of zout om het aarde element voor te stellen.
 Steek nu de kaars en de wierook aan. Neem het mojo zakje in je rechterhand en beweeg het door de rook van de wierook.
Spreek daarbij de volgende spreuk uit:

Bij de kracht van de vier elementen
Zegen ik dit mojo zakje
Dit zakje zal mijn gereedschap zijn
Van positieve wicca magie
Oude goden van de lucht, en alle
Geesten van het oosten
Laat dit mojo zakje nu geladen zijn
Met de mystieke energie
Van uw goddelijke witte licht

Draai het mojo zakje drie keer met de klok mee om de kaarsvlam heen en zeg:

Oude goden van het vuur
Geesten van het zuiden
Laat dit mojo zakje nu geladen zijn
Met de mystieke energie
Van uw goddelijke witte licht

Plaats het zakje terug op je altaar en wrijf het in met drie druppels water uit het schaaltje.
Strek je armen uit en plaatsje handen met de handpalmen naar beneden ongeveer 15 centimeter boven het zakje en zeg:

Oude goden van het water
Geesten van het westen
Laat dit mojo zakje nu geladen zijn
Met de mystieke energie
Van uw goddelijke witte licht

Als laatste plaats je het zakje in de schaal met zand, aarde of zout en zeg:

Oude goden van de aarde
Geesten van het noorden
Laat dit mojo zakje nu geladen zijn
Met de mystieke energie
Van uw goddelijke witte licht
Wees gezegend in de naam van de Godin
En in de naam van haar metgezel
De grote gehoornde god
Zo zal het zijn!

Maak een kommetje van je handen met het mojo zakje er in. Adem er langzaam op terwijl je je gedachten en wensen erover uit laat gaan.
Het geladen mojo zakje zal reageren op de energie van jou wil.
Laat nooit een ander of iemand van je coven het zakje aanraken of openmaken want dat verstoort de magische energie en psychische vibraties waarmee je het geladen hebt.
Als het toch gebeurt kan je het wassen met heilig water of gezegend regenwater en opnieuw zegenen met een nieuwe kaars.

terug